Projekt mieszkalnictwa kontenerowego dla syryjskich uchodźców

Opis Projektu

Po rozpoczęciu rewolucji syryjskiej i w wyniku brutalnego użycia sił militarnych, tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy i stać się uchodźcami. Aby zaspokoić potrzeby tych ludzi, Karmod wyprodukował kontenery mieszkaniowe z uwzględnieniem warunków środowiskowych w sezonie zimowym. Karmod przygotowywał już podobne produkty dla wielu regionów o różnych warunkach klimatycznych, które można wygodnie użytkować w sezonie zarówno zimowym, jak i letnim. Najnowszym projektem było wybudowanie kontenerów dla ofiar trzęsienia ziemi w Van.

Typ budynku

kontener


WhatsApp

Skontaktuj

E-mail